Noski, la energía vasca responsable y colaborativa

noski

NOSKI, Estilo de Energía” la firma energética vasca creada por ‘Nexus Energía’ y ‘Energía by NER’, es ya un referente alternativo e independiente del sector, comercializando en Euskadi y Navarra exclusivamente electricidad de origen renovable.

20 años de experiencia en el sector de Nexus Energía, se unen a los Valores que distinguen el desarrollo y trayectoria de ‘ner Group’, la entidad que reúne a una veintena de Organizaciones en torno al «Nuevo Estilo de Relaciones».

Noski tiene como objetivo prestar servicios personalizados a empresas, entidades e instituciones, especialmente aquellas que buscan un consumo responsable y apuestan por la Sostenibilidad. Para ello, el equipo ha celebrado varios acuerdos de colaboración con empresas innovadoras dedicadas a la eficiencia energética, ampliando así su ámbito de acción: Es el caso de ‘Serenerget’ ubicada en Enkarterri, la bilbaína ‘Enertek’ del Grupo ASE, o la Ingeniería donostiarra Prodesa, recientemente galardonada con el premio ‘Cantábrico Excelente 2019’ como referente único en su categoría.

Noski, euskal energia arduratsu eta kolaboratzailea

 “NOSKI, Estilo de Energía”, ‘Nexus Energía’ eta “Energia by NER”en artean sorturiko erakunde energetikoa da, sektore honetako aukerazko erreferente independiente batean bilakatu dena, zehazki Euskal Herrian  jatorri berriztagarrietan duen energiaren salerosketa eskainiz.

20 urte baino gehiagoko ibilbidea duen Nexus Enegiarekin batera, harreman estilo berrian lan egiten duten 20 erakunde inguru batzen dituen ner group-en balioen garapen eta ibilbidea gehitzen zaizkie egitasmo honi.

Posible da gauzak beste modu batera egitea. Noskik, enpresei, erakundeei eta instituzioei zerbitzu pertsonalizatuak eskaintzeko helburua du, nagusiki kontsumo arduratsua eta jasangarritasunaren aldeko apustua egiten dutenei. Horretarako, taldeak berrikuntzaren alorreko hainbat enpresekin elkarlan akordioak sinatu ditu. Honela, aipatzekoak dira Enkarterrietan kokatua dagoen ‘Serenerget’, Bilboko ‘Enertek’, edo duela gutxi, bere mailan erreferente bakarrean bilakatu den Donostiako Injenieritzan aritzen den Prodesa, zeinek duela gutxi ‘Cantábrico Excelente 2019’ saria ere jaso duen.

www.NoskiEnergia.com

Energía 100% Renovable y Responsable para el Gobierno Vasco – %100ean Berriztagarria eta Arduratsua den energia Eusko Jaurlaritzarentzat

Sede del Gobierno Vasco, Lakua

Nexus suministrará energía al Gobierno Vasco
Nexusek energia eskainiko dio Eusko Jaurlaritzari

 

El Grupo Nexus opera en Euskadi y Navarra a través de “Noski, Estilo de Energía” –  Nexus Taldeak Hego Euskal Herrian dihardu ‘Noski, Estilo de Energía’-ren bidez

 

A partir del próximo mes de enero y durante un año, prorrogable a otro año más, Nexus Energía suministrará energía 100% de origen renovable al Gobierno Vasco, tras resultar adjudicataria de su correspondiente licitación, al presentar la oferta más competitiva.

El Grupo Nexus Energía tiene presencia en Euskadi desde 2017 gracias a la creación de Noski, Estilo de Energía. Con sede en Bilbao, la nueva comercializadora centra su actividad en el mercado vasco y navarro. Noski surge de la alianza entre ‘Nexus Energia’ y ‘ner Group’ con el objetivo de suministrar Energía Verde y Responsable, dirigiendo sus valores añadidos al ámbito institucional, el mercado empresarial y, también al entorno doméstico.

Nexus Energía está especialmente enfocado al sector púbico, además de presentar una posición muy destacable, gracias al equipo humano altamente cualificado especialista en este sector, que ha hecho que el Grupo se haya sabido adaptar a los requerimientos de este segmento. Las ofertas presentadas cuentan con un buen nivel de competitividad y destacan por su política de precios. Entre los principales clientes de Nexus Energía para el suministro eléctrico y de gas natural destacan organismos públicos de relevancia como la Diputación Foral de Álava, la Diputación Foral de Bizkaia o el Ayuntamiento de Pamplona.

La oferta de Nexus ha resultado la más competitiva y se ha realizado en la modalidad de indexación al mercado Omie “Pass through”, adjudicándose el lote Nº 3, con un abastecimiento a 34 puntos de suministro y un consumo anual aproximado de 50 GWh. Este lote representa la participación mayoritaria del contrato e incluye todos los puntos del Gobierno Vasco, que disponen de telemedida, situados en Bizkaia.

+info:
www.NoskiEnergia.com    –     www.nexusenergia.com

Urtarriletik aurrera eta urtebetez (urtebete gehiago luzatzeko aukeraz), Nexus Energíak %100ean berriztagarria den energia emango do Eusko Jaurlaritzari, eskaintzarik interesgarriena izanagatik eskuratutako baimenaren ondorioz.

Nexus Energía taldeak EAEn dihardu 2017tik, Noski, Estilo de Energía sortu zenetik. Egoitza Bilbon duen merkaturatzaile berri honek Hego Euskal Herrian jarduten du. ‘Nexus Energia’ eta ‘ner Group’-en bateratzetik sortu zen Energia Berde eta Arduratsua eskaintzeko asmoz, bere balore gehigarriak erakundeetara, enpresen merkatura eta etxeen girora zuzenduz.

Nexus Energia bereziki sektore publikora zuzentzen da eta posizio nabarmena dauka, taldea beharrizanetara egokitzea ahalbidetu duten sektorean espezializatutako langileei esker. Aurkeztutako eskaintzak konpetentzia-maila altukoak dira eta prezioak ezartzeko jokamoldean bereizten dira. Elektrizitatea eta gas naturala ematerakoan, Nexus Energiaren bezerorik ohikoenen artean Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia eta Iruñeako Udaletxea bezalako erakunde publiko esanguratsuak daude.

Nexusen eskaintza lehiakorrena izan da eta Omie “Pass through” prozeduraren bidez merkaturatu da; 3. lotea, 34 puntu eta urteko 50 bat GWh-ko kontsumoa jasoz. Lote honetan kontratuaren gehiengoa biltzen da eta Eusko Jaurlaritzaren kokagune guztiak biltzen ditu. Kokaguneok Bizkaian daude eta telemedida dute.

eusko jaurlaritza lakua